products voika

     
 
ประวัติการก่อตั้ง
 

      พ.ศ. 2536 บริษัท วอยก้า จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2536 สำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ 1083,1085 ซอยอ่อนนุช 21/1 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ พร้อมกับได้รับการแต่งตั้งจาก “NORGREN” ให้เป็น “DISTRIBUTOR IN THAILAND” ลักษณะสินค้าเป็นอะไหล่อุปกรณ์ลม (PNEUMATIC) ทุกชนิด ซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001

      พ.ศ. 2546 ได้ทำการย้ายสถานประกอบการแห่งใหม่เป็นอาคาร 4 ชั้น 3 คูหา ตั้งอยู่เลขที่ 2447/1-3 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โดยมีนายคฤหัส เสงี่ยมพงส์ชาญดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

 
วัตถุประสงค์
 

      บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นตัวแทนทีดีที่จะสนับสนุนด้านอุปกรณ์ลมให้กับอุตสาหกรรม ต่างๆ อาทิเช่น อุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์. อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์. อุตสาหกรรมรถยนต์ และอุตสาหกรรมกระดาษ เป็นต้น เพื่อให้โรงงานอุตสาหกรรมให้ผลิตสินค้าโดยใช้เวลาในการผลิตน้อยที่สุดและได้สินค้าที่มีคุณภาพ

      นอกจากเป็น ตัวแทนขายประเภท Component แล้วบริษัทฯ ยังมีอะไหล่ (Spare part) ไว้คอยบริการเพื่อใช้ในการซ่อมแซมทดแทนการซื้ออุปกรณ์ใหม่อีกทั้ง บริษัทฯ ยังมีการออกแบบวงจรนิวแมติกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกมากยิ่งขึ้นให้กับลูกค้า

 
ทีมงาน
 

ฝ่ายขาย: เรามีทีงานขายที่เป็น Sales representative และ Sales Engineer ที่มีความรู้ด้าน
นิวเมติกส์และมีความมุ่งมั่นที่มิได้ เพียงแค่ต้องการขายสินค้าเท่านั้น แต่พร้อมที่จะให้คำแนะนำที่ดีในการเลือกใช้อุปกรณ์แต่ละชนิดให้เหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า อีกทั้งยังมี co-sales ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ และอำนวยความสะดวกในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถติดต่อกับพนักงานขายได้

 

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์: การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย เพื่อนำเสนองานที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าคื่อ เพื่อเพิ่มผลผลิต กระบวนการทำงานที่กระชับและประหยัดต้นทุน ถือเป็นหน้าที่หลักของฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์

 

ฝ่ายบริการ: พนักงานฝ่ายบริการจะทำหน้าที่ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ที่ลูกค้าที่ทำการส่งเข้ามาเพื่อซ่อม พร้อมทั้งให้คำแนะนำที่ดีแก่ลูกค้า

 

ฝ่ายสโตร์: เพื่อเป็นการรองรับความต้องการสินค้าของลูกค้าบริษัทฯ ได้มีสต็อคสินค้าต่างๆ โดยเฉพาะรายการ Standard Items ที่พร้อมจะจัดส่งให้ทันตามความต้องการของลูกค้า

 

ฝ่ายขนส่ง: การส่งที่รวดเร็วทันเวลาต่อการใช้งานของลูกค้า เป็นหน้าที่หลักของฝ่ายขนส่ง

 

ฝ่ายบัญชีและการเงิน: ดูแลและประสานงานในเรื่องของเอกสารต่างๆ เช่น ใบกำกับภาษี
ใบวางบิล และใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น

 

__________________________________________________________

Voika Co.,ltd.
2447/1-3, Petchburitatmai Road., Bangkapi,
Huaykwang, Bangkok, Thailand 10310
Tel. (662)-369-3595-99, (662)-718-1601-2 Fax: (662)-718-0974-5

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
[Last update October 14, 2004] [Show on 800 x 600 pixels]